top of page
Photo_6684992_DJI_320_jpg_9023927_0_202272714440_photo_original.jpg (2).jpg

Parkmiljöer

Urbana

Vandra genom stadsrum där de lokala potentialerna har tillåtits att bli nya resurser genom vilka människan och naturens andra invånare frodas. Staden får den nya rollen att vara en konstruktiv kraft för rotsättningen av nya kulturer i samarbete med naturen. Naturliga miljöer avslöjar en ny dimension av rörelse, rytm och synergier och förbinder invånaren med mat, fantasifull lek och interaktioner.

bottom of page