top of page

Om oss

Från idé till verklighet skapar vi landskap som bygger upp jordarnas bördighet naturligt och skapar blomstrande miljöer. Landskap där pollinatörer frodas i prunkande planteringar som främjar fleråriga, inhemska och ätbara växter.

 

I designen utgår vi från de platsspecifika behoven och ekologiska mönstren som du har på din mark. Återställning av kretslopp i vatten och jord ligger till grund för ekologisk motståndskraft som understödjer allt liv och utgör därmed vår hjärtefråga. Vi tillhandahåller kreativa lösningar på vanliga problem som dränering, dålig jordkvalitet och skötselkrävande planteringar, men också på de mer nischade frågorna som kan uppstå. 

 

Våra regenerativa oaser skyddar den biologiska mångfalden och genererar samtidigt mat, medicin och livsmiljöer för pollinatörer - utgör en pedagogisk länk mellan människan och sin omgivande natur. Du förmår, genom din mark, att ha en positiv inverkan.

 

Vårt tillvägagångssätt fokuserar på att öka din självförsörjning och handlingskraft, för att skapa en permanent mänsklig kultur där vi samarbetar med naturen och ekosystemen, och håller oss inom resursgränserna för vår ensliga planet. Vårt arbete är att förena den mänskliga byggda miljön och den naturliga världen där vi skapar en konversation och ett reciprokt utbyte och omsorg mellan de två - för ett godare liv, i ett godare hem, i en godare värld.

IMG_7015_edited.jpg

Vi är Rana och Sanaz. Äventyrslystna vänner som älskar att vandra, odla sticka och baka, läsa och diskutera våra lärdomar och reflektioner i timmar. Två utbildade landskapsarkitekter baserade i Uppsala, som drivs av passion för att sprida de lärdomar som vi hopat under åren. Jämsides vår kandidat har vi, tillsammans med andra eldsjälar, designat, etablerat och driver en permakulturträdgård som blivit pionjär för många andra permakulturrörelser här i Uppsala - Ultunas matpark sedan 2020 eller Ultuna Permakultur. Det har satt spår i våra personliga liv och i hur vi ritar våra vägar. Förstärkt vår vänskap och förankring till en resilient filosofi i vår livsstil. Genom permakulturen har vi insett hur naturen ligger till grund för våra interaktioner och uppfattning av oss själva och vår roll i omvärlden och ekosystemen. Nu under sista året på mastern vill vi sätta igång arbetet med att kombinera de insikterna och framför allt erfarenheten med vår utbildning och på så vis sprida permakulturens jordnära stil genom stadens biologiskt förtvinande rum. 

I vårt arbete flätar vi samman permakulturdesign med landskapsarkitektur, eftersom att vi ser ett stort behov av tanke- och värdesskifte i hur vi utformar våra urbana miljöer, som ju utgör grunden för hur vi som individ och samhälle interagerar med varandra och naturen. Nu under mastern studerar vi sammantaget hur vi kan sömlöst integrera sådant helhetstänk i våra arbetsmetoder - och ser med varje ny lärdom, att det gäller att förkroppsliga den lösning man förespråkar, att leva som man lär. Därför är vi här idag.

20220822_182239-01.jpeg

Vilka är vi då?

bottom of page