top of page
20220813_121350-01_edited.jpg

Så hjälper vi dig

För att etablera en gemensam förståelse för hur vi kan hjälpa dig erbjuder vi ett kostnadsfritt mötestillfälle där vi får lära känna varandra och utbyta visioner. Vi lyssnar på dina önskemål, funderingar och undringar och ger en översiktlig inblick på hur vi kan jobba för att förverkliga dina visioner. Detta möte blir som ett uppvärmningstillfälle för fortsatt arbete. Efteråt får du en offert för konsultation och hembesök vid önskemål att fortsätta med oss! Offerten är inte bindande.

IMG_2408_edited.png

Permakultur

Konsultation & hembesök

För att förstå din plats, vad du föreställer dig och hur vi bäst kan hjälpa dig, inleder vi varje projekt med en konsultation. Innan mötet, studerar vi de befintliga jord, vatten, sol och terrängförhållanden på din tomt. Under vår konsultationstid diskuterar vi, utifrån checklistan du har fyllt i, dina mål, budget och prioriteringar. Vi tittar sedan på platsen tillsammans, och börjar förstå de förutsättningar som råder på din plats inför förverkligandet av dina visioner. Både du och vi för anteckningar. Därpå tar vi fram en skriftlig utvärdering av styrkor och utmaningar som platsen bär för att verkställa din vision. Vi sammanflätar din vision med vår kompetens för att skapa en trädgård i naturens puls. Vi utformar en snabb skiss på hur olika element i trädgården kan skapa cykliska relationer som försörjer varandra samt dina behov av lugn, samspel, skönhet och resurser. Utvärderingen och relationsskisserna får du av oss via mejl. I samband med detta får du även fakturan på mejlen. Kostnaden av konsultationen avgörs efter det initiella kostadsfria mötet, beroende på storlek och omfatning av din plats.  

 

Efter konsultationen skräddarsyr vi en offert för att passa dina behov och budget. När offerten är godkänd börjar det roliga!

Ekologisk

Design

Vi vet att det inte finns en universell lösning när det gäller att arbeta för ekologisk resiliens - det gäller att ta fram välanpassade fundament för att att bjuda tillbaka livet och så småningom hela ekosystem på just din plats. Vi arbetar för att din trädgård ska utgöra ett komplext ekologiskt system i sig, och i sin tur en språngbräda för de omgivande naturliga nätverken att sprida sig in till stadens allt mer döende grönytor. Våra konstruktioner är således förankrade i det unika språket på varje plats, som vi studerar under vår platsanalys och bedömning.

 

Utifrån vårt första besök och utvärdering av din tomt arbetar vi fram ett designförslag och visualiserar utformningen i form av ritningar och skisser med kompletterande texter som underlättar etableringen av trädgården för dig och ger dig en stegvis guide. Med utgångspunkt i dina behov och din mark tar vi fram växt- och materiallistor, tekniska lösningar för vattenhantering och bäddkonstruktion. Kostnaden avgörs i offerten som vi tillhandahåller er efter vår första konsultation. I tabellen nedan kan du se det totala omfånget av vår kompetens som kan inkluderas i designprocessen.

Pris enligt offert, beroende på trädgårdens storlek och komplexitet.

IMG_0021_edited.jpg
IMG_7674.heic

Stöd & dialog - Uppföljning

Omsorgsfullt

Omvandling och design av trädgården är för oss en oändlig och ständigt föränderlig process och därför vill vi självklart fortsätta att stödja dig kontinuerligt genom hela processen. På så vis får du det lättare att sköta och upprätthålla din nya miljö. Vi vet att det tar tid att lära och bekanta sig med växterna och alla nya system - och det ska det få göra. Vårt mål är att ge dig möjlighet att förstå och interagera med den miljö du lever i och därför finns vi här för dig varje steg på vägen. Vi håller kontakten i 1 år efter att vi är klara med gestaltningen av din plats på olika sätt genom exempelvis 2-3 hembesök och mejl. Denna tjänst ingår kostnadsfritt i designpaketet A-Ö - med möjlighet till betald förlängning. Bland annat kan det handla om rensning, ogräsbekämpning, skadedjur, växtkalendarium. Du som inte har tillgång till denna tjänst kan kika in i vår webbsidan under "Frågor&Svar", det är bara att skicka in en fråga till oss om du inte hittar svaret där sedan tidigare. 

Pris enligt offert, beroende på trädgårdens storlek och komplexitet.

 

Inspirerande

Idéutveckling & projektledning

Vill du som skola, förening eller eventanordnare arrangera evenemang för människor att komma samman runt frågor om medskapande av gröna och levande uterum? Vi kan med vår breda kompetens av landskapsarkitektur och permakultur, och erfarenhet inom medling och miljökommunikation, hjälpa dig genom projektledning. Beroende på ditt sammanhang, skapar och aktiverar vi tillsammans med folket gröna lärmiljöer och mötesplatser i de urbana miljöerna genom föreläsningar, workshops, utepedagogik som kickstartar engagemanget och skapar mervärde i din grupp. Vi erbjuder olika paket för olika skalor och platser. Tveka inte att höra av er för att diskutera just era idéer!

Pris enligt offert, beroende på trädgårdens storlek och komplexitet.

FullSizeRender_edited.jpg

Hittar du inte den tjänst du är ute efter, men håller med om vår arbetsfilosofi - tveka inte att kontakta oss så arbetar vi fram en lösning tillsammans!

20220813_121548-01.jpeg

Inför besöket:

Bläddra gärna i böcker, tidningar och sociala medier för att hitta bilder som förmedlar dina visioner eller den stil du är ute efter. Du kan skicka bilderna till oss via mejl.

  • Fundera gärna på vad du tycker fungerar bra eller mindre bra på tomten. Vad som saknas och vad som önskas. Till din hjälp har vi en checklista som du bör fylla i och skicka in innan besöket. 

  • Förbered dig genom att ta fram en skalenlig tomtkarta i skala 1:100, 1:200 eller 1:400 beroende på tomtens storlek. Den kan du beställa från din kommun eller lantmäteriets kartavdelning. Har du inte möjlighet att beställa en tomtkarta kan du rita din egen karta genom att gå runt på tomten och notera noga vad som finns idag och markera viktiga mått.

 

Pris avgörs enligt storlek och omfattning av platsen, efter det första kostandsfria mötet.

 

Vi kan ungefärligt utgå från att konsultationen tar 3-4 timmar varav 2 timmar sker på plats i din trädgård. I priset ingår 1 tim resväg. Längre resväg debiteras med 500 kr/tim.

Designpaket

Vi har tagit fram färdiga paket för din bekvämlighet, men ingenting är hugget i sten! Om du har funderingar utöver paketens omfattning så är det bara att säga till så kan vi skräddarsy en plan för just ditt fall!

Screenshot 2022-12-12 at 14.43.49.png
Screenshot 2022-12-12 at 14.35.08.png
Screenshot 2022-12-12 at 14.36.16.png

Tilläggstjänster

3D-Visualisering 

Visualiseringar för att illustrera hur din yta kommer att se ut i sin fulla prakt.

Belysning

Förslag på placering och typ av belysning för trygghet och stämning.

Projektledning

Vi leder anläggningsprocessen för att minimera missförstånd och bortfall.

Skötselplan 

Instruktioner för hur ytan inklusive växterna upprätthålls och sköts varje årstid.

Beställning 

Vi kan hantera beställningen av anläggningsmaterial och växter. 

Tekniska lösningar 

Vill du ha åsnetrappor, pergola eller en äppelspaljé i din trädgård? Då kan vi göra tekniska ritningar för anläggare.  

bottom of page