top of page
Photo_6684983_DJI_311_jpg_7771286_0_2022727135934_photo_original.jpg.jpg

Vi skapar
omständigheter
för den byggda miljön
att återuppliva sin koppling med naturen

Alfsgodahem_edited.jpg

Privata

Trädgårdar

Följ med oss genom vår process och inspireras av före-efter omvandlingar av ätbara, vackra och hälsosamma hemskaliga landskap, där du tillsammans med familjen och ekosystemens andra invånare trivs i harmoni med naturen.

Allmänna

Bostadsgårdar

Låt oss leda dig igenom ekologiskt designade landskap vars design integrerar människan som en aktiv del av ekosystemet, där flera grannskap kopplas samman för en högre grad av självförsörjning på den lokala skalan. Ett landskap som med gemensam omsorg i fokus, växer till att bli en prunkande oas, både i sinnet och för ögat.

sararamålning.png
Photo_6684988_DJI_316_jpg_9218066_0_202272714312_photo_original.jpg.jpg

Urbana

Parkmiljöer

Vandra genom stadsrum där de lokala potentialerna har tillåtits att bli nya resurser genom vilka människan och naturens andra invånare frodas. Staden får den nya rollen att vara en konstruktiv kraft för rotsättningen av nya kulturer i samarbete med naturen. Naturliga miljöer avslöjar en ny dimension av rörelse,rytm och synergier och förbinder invånaren med mat, fantasifull lek och interaktioner.

bottom of page