top of page
Att arbeta i trädgården

Bostadsgårdar

Allmäna

Låt oss leda dig igenom ekologiskt designade landskap vars design integrerar människan som en aktiv del av ekosystemet, där flera grannskap kopplas samman för en högre grad av självförsörjning på den lokala skalan. Ett landskap som med gemensam omsorg i fokus, växer till att bli en prunkande oas, både i sinnet och för ögat.

bottom of page